Tanden bleken

Tanden en kiezen zijn opgebouwd uit tandbeen en glazuur. Vooral de kleur en de dikte van het tandbeen zijn bepalend voor de kleur van de tand of kies. De oorspronkelijke kleur is erfelijk bepaald, maar ook voeding en mondverzorging spelen een rol. De kleur van tanden en kiezen is dan ook bij iedereen verschillend. In de meeste gevallen kunnen tanden en kiezen (tijdelijk) witter gemaakt worden met bleekbehandelingen. Er zijn drie verschillende soorten bleekbehandelingen waar wij u over informeren: • Veilig bleken met bleeklamp bij Mondmedicentrum

• Verantwoord thuisbleken onder begeleiding

• Inwendig blekennieuw: veilig bleken MET BLEEKLAMP BIJ MONDMEDICENTRUM

Onze preventie-assistentes kunnen uw tanden met behulp van de Philips Zoom LED bleeklamp tot 6 tinten witter bleken. De behandeling wordt aangeboden in op onze locaties Oss en Beneden-Leeuwen (vraag naar de specifieke behandeltijden). Tijdens de behandeling van 90 minuten worden uw tanden en kiezen 4 x 15 minuten uitwendig gebleekt. De bleekbehandeling is pijnvrij en het resultaat is direct zichtbaar. Uw tanden kunnen na een bepaalde termijn minder wit worden afhankelijk van uw gebit en uw gedrag. Deze tijdelijkheid van het resultaat geldt overigens bij elke bleekmethode. Een herhaling van de behandeling kan in zo'n geval uitkomst bieden. De kosten van de bleekbehandeling inclusief touch-up kit en gel zijn €349,95. Wilt u in een later stadium nog extra bleekgel aanschaffen om nogmaals de touch-up te gebruiken, dan kost dit €10,-.

  


Philips ZoomIS THUISBLEKEN NET ZO VEILIG ALS BLEKEN IN DE TANDARTSPRAKTIJK?

Thuisbleken is ook een mogelijkheid. Dit is veilig als u zich door de tandarts laat begeleiden. Eerst maakt de tandarts of mondhygiënist een afdruk van uw gebit. Hiermee maakt de tandtechnicus in het tandtechnisch laboratorium op maat een bleeklepel van een zachte kunststof. Dat is belangrijk, want daardoor past de lepel goed en wordt uw tandvlees beschermd tegen de blekende stof (peroxide). U krijgt de bleeklepel en de gel met de blekende werking mee naar huis. Tevens krijgt u dan te horen hoe lang u de bleeklepel met de gel mag dragen voor een goed en veilig resultaat. Vaak maken we een afspraak 1 week nadat u start met thuisbleken om fluoride toe te dienen voor gevoeligheid. Afhankelijk van de verkleuring ziet u na enkele dagen of weken resultaat.IS BLEKEN PIJNLIJK?

Thuisbleken of bleken in de praktijk kan (tijdelijke) gevoeligheid voor koude en warmte veroorzaken. Dit is onschuldig en verdwijnt meestal na een paar dagen. Inwendig bleken bij dode tanden is niet pijnlijk. Onze ervaring leert ons dat thuisbleken vaker als gevoelig of pijnlijk wordt bestempeld dan bleken met de bleeklamp in de praktijk.WELKE BLEEKBEHANDELING KAN IK HET BESTE KIEZEN?

Als u snel resultaat wilt en een pijnloze bleekmethode, dan kunt u wat ons betreft het beste kiezen voor bleken met de bleeklamp en niet voor het thuisbleken. Qua prijs verschilt deze behandeling nauwelijks t.o.v. de thuisbleekmethode. Onze ervaring is echter dat mensen van het thuisbleken vaker 'pijn' - klachten ervaren dan bij de bleekbehandeling in de tandartspraktijk met de LED lamp. WAAR MOET IK NA DE BEHANDELING REKENING MEE TE HOUDEN? 

Na de bleekbehandelingen (met uitzondering van inwendig bleken) kunt u het beste twee dagen geen dranken zoals koffie, thee en rode wijn nuttigen en niet roken.WELK RESULTAAT KAN IK VERWACHTEN? 

Afhankelijk van de behandelmethode en uw gebitssituatie kunt u verwachten dat uw tanden en kiezen 1 tot 6 tinten witter worden. Let op: met een behandeling in de tandartspraktijk wordt bij levende tanden een sneller, pijnlozer en beter resultaat bereikt dan met thuisbleken (behalve in sommige gevallen wanneer thuisbleken langdurig voortgezet wordt).WAT ZIJN DE RISICO’S VAN BLEKEN? 

Er bestaat een klein risico dat uw tanden en kiezen niet of nauwelijks witter worden en/of dat ze blijvend gevoeliger worden.WAT ZIJN DE KOSTEN VAN THUISBLEKEN EN INWENDIG BLEKEN?

De kosten van thuisbleken en inwendig bleken zijn afhankelijk van de behandelmethode, de moeilijkheidsgraad van de behandeling, het aantal malen dat (thuis)bleken nodig is en de hoogte van de techniekkosten (bij thuisbleken). We maken graag een begroting voor u.WORDT DE BEHANDELING VERGOED? 

Bleekbehandelingen worden zelden vergoed door de zorgverzekeraar. Vraag uw tandarts gerust om advies. Deze kan nagaan wat uw zorgbudget is, of de bleekbehandeling in uw geval voor vergoeding in aanmerking komt en hoe hoog uw eventuele eigen bijdrage is.KWALITEIT VAN MONDMEDICENTRUM: 

- We werken met een methode die u snel, pijnvrij en veilig tot 6 tinten wittere tanden bezorgt.

- We maken voor thuisbleken bleeklepels op maat in ons laboratorium.

- We bieden u deskundige en betrokken begeleiding bij thuisbleken.GARANTIE MONDMEDICENTRUM

Kwaliteit is bij ons altijd het uitgangspunt. Toch kunnen ook wij niet volledig voorkomen dat er soms iets mis gaat. In dat geval kunt u rekenen op een goede garantieregeling. De uitgangspunten hiervoor vindt u hierWAARDOOR VERKLEUREN TANDEN EN KIEZEN?

Tanden worden donkerder doordat kleurstoffen uit voedingsmiddelen vanuit de tandplak (het wit-gelige laagje met bacteriën op tanden en kiezen) in het glazuur dringen. Ook roken is een oorzaak van verkleuringen. Bovendien worden tanden donkerder naarmate u ouder wordt. De vorming van tandbeen gaat namelijk altijd door, waardoor de laag geelkleurig tandbeen dikker wordt. De glazuurlaag wordt juist dunner door slijtage. Ook kunnen op den duur barsten in het glazuur komen. Hierdoor dringen kleurstoffen uit voedingsmiddelen nog makkelijker in de tand of kies.WANNEER KAN BLEKEN WENSELIJK ZIJN?

Bleken is medisch gezien niet nodig, maar kan esthetisch gezien wel wenselijk zijn: mooie witte tanden zijn populair en het aanbod aan artikelen die witte tanden beloven is enorm. Overweegt u een bleekbehandeling? Kies dan voor een veilige en verantwoorde manier. Bleek uw tanden altijd onder begeleiding van uw tandarts of mondhygiënist. Onveilige bleekprocessen kunnen schade aanbrengen aan uw gebit en mond.WANNEER IS BLEKEN EEN GOEDE OPLOSSING?

Als de verkleuringen van uw tanden en kiezen egaal en niet te ernstig zijn, is bleken een oplossing indien u wittere tanden wenst. Laat uw tandarts wel eerst kijken naar de huidige kleur van uw gebit en wat de oorzaak van de verkleuringen is. Tevens stelt hij dan vast of uw tanden gezond zijn, of ze vrij van gaatjes zijn en of uw vullingen niet lekken. Tot slot onderzoekt hij of medicijnen de oorzaak van de verkleuringen zijn.KUNNEN ‘DODE’ TANDEN OOK GEBLEEKT WORDEN?

Ja, dat kan door middel van inwendig bleken. Hierbij maakt de tandarts eerst de verkleurde dode tand open. Hij brengt er een papje met een blekend middel in aan, dat wordt afgedekt met een noodvulling. Afhankelijk van het behaalde resultaat herhaalt de tandarts deze behandeling van gemiddeld 15 tot 30 minuten één of meerdere keren. Uiteindelijk sluit hij de tand af met een definitieve vulling.MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw tandarts. We vinden het belangrijk dat u precies weet wat we doen (en waarom), dus aarzel niet om uw vragen te stellen.