Rekening

Wij zijn liever met u bezig dan met de financiële administratie. Daarom werken we samen met Famed B.V. Dit betekent dat u na een behandeling niet direct hoeft te betalen, maar dat Fa-med de nota eerst opstuurt naar uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor kosten die niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden. Meer info over hoe u de rekening betaalt? Bekijk onderstaande animatie of lees onderstaande teksten.  

 


 

Vragen over uw rekening

Heeft u vragen over uw nota? Neem dan contact op met Fa-med. Neem ook contact op indien u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen. U kunt Fa-med telefonisch bereiken via telefoonnummer 0900-0885.

 

 


Notavanfamed.nl

Meld u aan op notavanfamed.nl en koppel vervolgens uw debiteurnummer aan uw account. Het debiteurnummer staat vermeld in de rechterbovenhoek op uw nota. Via notavanfamed.nl kunt u veel zaken rond uw nota zelf regelen, zoals uitstel van betaling aanvragen, een betalingsregeling treffen of uw adresgegevens wijzigen.

 

 

Voorkomen van onnodige rente- en incassokosten 

Wij verzoeken u uitdrukkelijk adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Fa-med en uw zorgverzekeraar. Het is daarnaast belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn zoals vermeld op de nota. Fa-med is  wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren. Let op: de betalingstermijn van 30 dagen is altijd bindend.

 

Nota onduidelijk?

Vindt u het onduidelijk hoe de rekening is omschreven, bijvoorbeeld wat de tandheelkundige code's inhouden?

check deze website die je daarbij verder kan helpen.