Intake (eerste onderzoek)

Het eerste onderzoek (intake) is praktisch hetzelfde als een normale halfjaarlijkse controle. We nemen echter wat meer tijd (afspraak van 20 tot 30 minuten) om kennis met u te maken en u extra de gelegenheid te bieden vragen te stellen. Daarnaast bekijkt de tandarts uw behandelhistorie, wordt uw gebitsgezondheid uitgebreid onderzocht en wordt er samen met u een zorgplan opgesteld.Hebben we inzicht in uw mondzorg dossier?

Voordat uw eerste afspraak bij ons plaats vindt, is het belangrijk dat de gegevens van uw oude tandarts bij ons binnen zijn. I.v.m. de avg wet van de privacy mogen wij niet meer u gegevens opvragen bij uw vorige tandarts, dit dient u dus zelf op te vragen. Met behulp van de gegevens van de vorige tandarts kunnen we uw behandelhistorie bekijken en kunnen we u beter van zorg voorzien. Bovendien hoeven we in sommige gevallen geen nieuwe röntgenfoto's te maken als we recente foto's van uw vorige tandarts hebben ontvangen. heeft u de GEZONDHEIDSVRAGENLIJST ingevuld?

Tevens ontvangt u voorafgaand aan de intake van ons een gezondheidsvragenlijst. Wij verzoeken u vriendelijk deze ingevuld te retourneren voor uw eerste afspraak, of mee te brengen tijdens uw eerste afspraak. Het afnemen van een "medische anamnese" is noodzakelijk omdat onze tandartsen zo een goed beeld krijgen van uw gezondheid. Tevens dient de tandarts op de hoogte te zijn van het gebruik van medicijnen. Zijn er röntgenfoto's nodig?

Afhankelijk van uw gebitssituatie en de kwaliteit / beschikbaarheid van de gegevens van uw behandelhistorie, worden er eventueel röntgenfoto's van uw gebit gemaakt. Dit voert de tandarts uit om de gebitsgezondheid optimaal te kunnen beoordelen. Het kan gaan om de zogenaamde bitewings waarmee een specifiek deel van het gebit beter in kaart gebracht kan worden of om een kaakoverzichtsfoto die gemaakt wordt om een groter deel van uw gebit in kaart te brengen.

Klik hier voor meer informatie over röntgenfoto's. Legitimatiebewijs

Daarnaast verzoeken wij u, om bij uw eerste bezoek aan onze praktijk, een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Conform de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) bent u sinds 1 juni 2009 verplicht uw geldige legitimatiebewijs te tonen aan de dienstdoende tandarts.