Gezondheid

We kunnen u betere mondzorg verlenen als we op de hoogte zijn van uw gezondheid en medicijngebruik. De onderwerpen uit onderstaande vragenlijst kunnen uw mondgezondheid beïnvloeden. Zorg er daarom voor dat we de ingevulde gezondheidsvragenlijst vóór uw eerste bezoek hebben ontvangen. 


Bent u reeds ingeschreven bij ons en zijn er wijzigingen opgetreden in uw gezondheid? Ook in dat geval kunt u de vragenlijst invullen. We gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw gegevens. Ze vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden beveiligd naar ons verstuurd.

GEZONDHEIDSVRAGENLIJST