Privacy


  • Mondmedicentrum gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 
  • Mondmedicentrum deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 
  • Mondmedicentrum bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • Mondmedicentrum houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • Mondmedicentrum vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. 
  • Mondmedicentrum informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. 
  • Mondmedicentrum informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. 
  • Mondmedicentrum informeert patiënten indien Mondmedicentrum bijzondere handelingen met de
    persoonsgegevens gaat verrichten. 

Klik hier om de e-mail te lezen waarmee we onze patienten hebben geinformeerd over hoe wij omgaan met hun privacy / persoonsgegevens.