Kosten

De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt de tarieven voor mondzorg. Dit betekent dat alle tandartspraktijken dezelfde tarievenlijst moeten hanteren voor alle tandheelkundige behandelingen (m.u.v. bepaalde cosmetische behandelingen). Voor dezelfde behandeling betaalt u dus hetzelfde, ongeacht waar u de behandeling laat uitvoeren. De manier waarop een behandeling uitgevoerd wordt, kan echter wel behoorlijk verschillen.Waardoor kunnen de kosten van een behandeling variëren? 

De kosten van een behandeling kunnen variëren, afhankelijk van de gekozen behandeloptie, de moeilijkheidsgraad van de behandeling, de gebruikte materialen, de gebruikte apparatuur, of er voor- en/of nabehandelingen nodig zijn en de hoogte van de techniekkosten. Wij leggen u daarom graag per behandeling uit hoe wij de behandeling uitvoeren en waardoor de kosten in dat specifieke geval kunnen variëren.Kan ik een begroting krijgen?

We maken graag een begroting voor u. Daarnaast kunnen wij voor u nagaan wat uw zorgbudget is bij uw zorgverzekeraar(s) en hoe hoog uw eventuele eigen bijdrage is. Zo weet u exact met welke kosten u rekening dient te houden.Waar vind ik de tarievenlijst van 2024? 

De door de NZa vastgestelde tarieven kunt u via de volgende link downloaden: 


Bekijk hier de tandartstarieven 2024>

  

 

Techniekkosten Mondmedicentrum?

Via onderstaande link vindt u onze prijzen voor tandtechniek. Deze lijst bevat de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk.


Bekijk hier de lijst met onze tandtechniek prijzen> (PRIJSLIJST 2024 ZAL ZO SNEL MOGELIJK ONLINE STAAN)


Onze tandartsen hebben diepgaande kennis welke materialen en/of technieken gebruikt kunnen worden. U mag van ons verwachten dat deze keuzes leiden tot een duurzaam resultaat bij u.

Toch is het vaak nog beter als u dit samen met de tandarts beslist of bespreekt (shared decision making). Hierdoor bent u zich bewust van de mogelijkheden en kunt u dit beter afstemmen op uw situatie. Heeft u na deze voorlichting -samen met de tandarts- een besluit genomen over de behandeling die u wilt ondergaan en de te gebruiken materialen en methodes, dan mag u altijd vragen om een (individuele) begroting waarop ook de tandtechniek prijzen uit deze lijst vermeld zullen zijn.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.  Gedurende uw behandeling kunnen zich immers omstandigheden voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel voor u vervaardigde werkstuk kunnen afwijken van de lijst. Indien de tandarts verwacht dat techniekkosten toch beduidend (meer dan 10%) hoger zullen zijn dan de kosten die vermeld zijn op de BEGROTING, dan zal de tandarts dit met u bespreken.Waar laat ik mijn keuze voor een behandeling van afhangen? 

Laat de keuze voor een behandeling (ten behoeve van uw gebitstoestand) niet afhangen van uw verzekering. Het uitstellen of afstellen van behandelingen kan immers negatieve gevolgen hebben voor uw gebitsgezondheid en portemonnee. Zo kan een onbehandeld klein gaatje, uiteindelijk resulteren in een dure wortelkanaalbehandeling of verlies van tand of kies. Laat dus regelmatig uw gebit controleren en kies verstandig.