Trekken van tanden en (verstands)kiezen

Het trekken van tanden, kiezen en verstandskiezen wordt door tandartsen om verschillende redenen gedaan: vanuit preventief oogpunt, om ruimte te maken voor een andere behandeling (denk bijvoorbeeld aan orthodontie), omdat er geen alternatieven meer zijn of omdat een patiënt afziet van een alternatieve behandeling.

 


DOWNLOAD DE FOLDER TREKKEN VAN TANDEN EN (VERSTANDS)KIEZEN >


Folder Mondmedicentrum Trekken van tanden en (verstands)kiezenWANNEER IS HET TREKKEN VAN TANDEN EN (VERSTANDS)KIEZEN NODIG?

Een tand of kies kan zo aangetast zijn door tandbederf of tandvleesontsteking dat er geen andere behandeling meer mogelijk is. Ook kan het trekken van een tand of kies nodig zijn om ruimte te creëren voor andere tanden of kiezen. Verstandskiezen worden getrokken als deze niet goed doorbreken, er onvoldoende ruimte is in de kaak of omdat de verstandskiezen andere kiezen aantasten, waardoor er klachten kunnen ontstaan.WAT HOUDT HET TREKKEN VAN TANDEN EN (VERSTANDS)KIEZEN IN?

U krijgt eerst een plaatselijke verdoving. Daarna maakt uw tandarts de tand of kies los door een draaiende of wrikkende beweging te maken met een zogenaamde hevel. Vervolgens wordt de tand of kies met een tang verwijderd. Dit is een vervelend gevoel,
maar dankzij de verdoving niet pijnlijk.HOE LANG DUURT DE BEHANDELING?

De behandeling duurt tussen de 10 minuten en 1 uur. Dit is afhankelijk van het aantal tanden en kiezen dat getrokken wordt en de moeilijkheidsgraad van de behandeling.WAAR MOET IK NA HET TREKKEN VAN TANDEN EN KIEZEN REKENING MEE HOUDEN?

Pijnlijk gevoel - Na één tot zes uur na de behandeling raakt de verdoving uitgewerkt. Het is niet ongebruikelijk dat u dan pijn krijgt. U kunt dan een pijnstiller (paracetamol) nemen.


De wond - Het duurt een dag of tien voordat de wond helemaal dicht is. Als het bloed in de wond goed kan stollen, geneest de wond het beste. Met spoelen verwijdert u het stollende bloed. Daarom mag u de eerste dag uw mond niet spoelen om nabloedingen te voorkomen.


Zwelling van de kaak - Soms zwelt de kaak op. Om die zwelling te verminderen, kunt u direct na de behandeling uw gezicht wat afkoelen. Stop een paar ijsklontjes in een plastic zakje en doe het zakje in een washandje. Houd het washandje tegen uw gezicht op de plaats waar uw tand of kies is getrokken.


Nabloeding – Het is niet ongebruikelijk dat de wond nabloedt. Stopt het bloeden na ongeveer twee uur niet vanzelf? Dan kunt u een dubbelgevouwen verbandgaasje of een opgerolde katoenen zakdoek op de wond leggen en hier dan een uur stevig op dichtbijten. Heeft u last van aanhoudende pijn of nabloedingen, koorts, slikklachten of een vieze smaak in uw mond? Neem dan contact op met uw tandarts.WANNEER MAG IK WEER ETEN, DRINKEN, ROKEN EN MIJN TANDEN POETSEN?

Tot de verdoving is uitgewerkt, kunt u beter geen warm voedsel eten of drinken. Dit in verband met het gevaar op verbranding (u voelt immers niets). Daarna mag u weer voorzichtig eten en drinken. Het is belangrijk voor de genezing van de wond dat u minimaal drie dagen na de ingreep niet rookt en geen alcohol drinkt. U kunt uw tanden en kiezen weer normaal poetsen, maar doe voorzichtig op de plaats waar uw tand of kies is getrokken.WAT IS HET GEVOLG VAN DE BEHANDELING?

Na het trekken van een tand of kies ontstaat er een lege plek in de mond. Hierdoor kunnen buurtanden of kiezen gaan bewegen en scheef groeien. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om een gat op te vullen, zoals een (gedeeltelijke) prothese, een frameprothese, een brug of een implantaat.WAT ZIJN DE KOSTEN VAN HET TREKKEN VAN TANDEN EN (VERSTANDS)KIEZEN?

De kosten van het trekken van een tand, kies of verstandskies zijn afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de behandeling en het aantal tanden en/of kiezen dat getrokken wordt. We maken graag een begroting voor u. Meer informatie over kosten vindt u hier.WORDT HET TREKKEN VAN TANDEN EN (VERSTANDS)KIEZEN VERGOED?

Kinderen tot 18 jaar zijn vanuit de basisverzekering verzekerd voor het trekken van tanden en kiezen. Bij volwassenen zit deze behandeling niet in het basispakket. Wel kunnen zij hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Afhankelijk van de polis en zorgverzekeraar wordt de behandeling dan (meestal deels) vergoed. Vraag ons gerust om advies. Wij kunnen nagaan wat uw zorgbudget is en hoe hoog uw eventuele eigen bijdrage is.


Let op – Alleen wanneer het trekken van de tand of kies te complex is voor de tandarts, mag deze u doorverwijzen naar de kaakchirurg. De kosten vallen dan onder de basisverzekering. Houd er wel rekening mee dat deze kosten meetellen voor uw eigen risico.KWALITEIT VAN MONDMEDICENTRUM

- We bepalen de juiste werkwijze aan de hand van röntgenfoto’s.

- We hebben een OPT röntgen apparaat voor kaakoverzichtsfoto's waarmee we betere diagnoses kunnen stellen.

- We nemen ruim de tijd voor u en de behandeling.
- We verdoven rustig, waardoor de verdoving minder hinderlijk is.
- We starten pas met behandelen wanneer de verdoving volledig werkt.
- We verwijzen u tijdig door naar de kaakchirurg wanneer dit nodig is.GARANTIE MONDMEDICENTRUM

Kwaliteit is bij ons altijd het uitgangspunt. Toch kunnen ook wij niet volledig voorkomen dat er soms iets mis gaat. In dat geval kunt u rekenen op een goede garantieregeling. De uitgangspunten hiervoor vindt u hier.MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw tandarts. We vinden het belangrijk dat u precies weet wat we doen (en waarom), dus aarzel niet om uw vragen te stellen.