Garantie

Kwaliteit is bij ons altijd het uitgangspunt. Toch kunnen ook wij niet volledig voorkomen dat er soms iets mis gaat. In dat geval kunt u rekenen op een goede garantieregeling. De uitgangspunten hiervoor vindt u hieronder.Behandelingen

We voeren al onze behandelingen zorgvuldig uit. Hierbij werken we volgens de standaarden die in onze beroepsgroep gebruikelijk zijn.Begroting en behandelplan

Voorafgaand aan de behandeling kunt u om een begroting en een behandelplan vragen. Als tijdens de behandeling blijkt dat de kosten 10% boven de begroting gaan uitkomen, bespreken we dit met u. Goed om te weten: voor behandelingen boven de € 250 krijgt u standaard een begroting (mondeling of schriftelijk).Risico’s en resultaten

Tandheelkunde is en blijft ambachtelijk (mensen)werk. Bovendien hebben we te maken met de biologie: hoe reageert het lichaam op een behandeling? Daarom kunnen we het resultaat van een behandeling nooit met 100% zekerheid voorspellen, hoe nauwkeurig we ook werken. Daarom brengen we u vóór de behandeling op de hoogte van de mogelijke risico’s en de te verwachten behandelresultaten. Meer informatie hierover vindt u in onze behandelfolders.Oneens met behandelwijze

Als u zich niet kunt vinden in de behandelwijze van uw tandarts, horen we dit graag van u. We zoeken dan samen met u naar een gepaste oplossing. Komen we er in het uiterste geval samen niet uit, dan kunt u een formele klacht indienen.Formele klacht indienen

Mondmedicentrum is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Komt u met ons niet tot een oplossing, dan kunt u besluiten om de situatie per brief aan de KNMT voor te leggen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de KNMT-klachtenregeling. Deze vindt u op: www.knmt.nl/patienteninfo/nmt-klachtformulier.html.Uw inspanningen

Om u garantie te kunnen bieden, verwachten we dat u 2 x per jaar op controle komt en minimaal tweemaal daags uw gebit grondig reinigt.Behandeling opnieuw of alternatieve behandeling

Als blijkt dat uw klacht inderdaad het gevolg is van een ‘onvoldoende deugdelijke behandeling’, doen we dezelfde behandeling kosteloos opnieuw of krijgt u uw geld terug. Als dezelfde behandeling niet (meer) mogelijk is of als we in gezamenlijk overleg besluiten tot een alternatieve behandeling over te gaan, bekijken we welke vergoeding redelijk is.Garantieperiode

De periode waarin u aanspraak kunt maken op garantie, is per behandeling anders. Zie hiervoor het lijstje hieronder. Bij een langere garantieduur geldt in principe dat u garantie krijgt op basis van de verstreken garantieperiode. Als uw kroon bijvoorbeeld na vier jaar afbreekt en voor garantie in aanmerking komt, heeft u recht op een vergoeding van 20%. U krijgt dan 20% korting op een nieuwe kroon óf een vergoeding van 20% van de kosten die u vier jaar geleden voor de kroon heeft gemaakt. 
De aanspraak op garantie geldt alleen indien u iedere 6 maanden op controle komt en verstrekte adviezen opvolgt. Verder mag het gebit geen tekenen van overmatige slijtage vertonen aangezien dit kan duiden op (onbewust) tandenknarsen of klemmen. Hier is geen enkel werkstuk tegen bestand....Behandeling Garantieperiode
   
Bleken:  Geen mogelijkheid op garantie
Implantaten:  5 jaar
Kronen en brugwerk:  5 jaar
Parodontologie:  Geen mogelijkheid op garantie
Protheses:  1 jaar
Splints:  1 jaar
Vullingen:  6 maanden
Vullingen melkgebit:  Geen mogelijkheid op garantie
Wortelkanaalbehandelingen:  Geen mogelijkheid op garantie