Praat Nederlands met me

Praat Nederlands met me

Bron: Mondmedicentrum, 18 juli 2019


Waar u deze vakantie ook naar toe gaat, u wenst vast een keer dat er gewoon Nederlands tegen u gesproken wordt. Een andere taal beheersen is immers niet eenvoudig. Toch is dit jaarlijks de opgave voor 200 tot 300 in het buitenland afgestudeerde tandartsen die zich in Nederland vestigen.

Vanwege het tekort aan tandartsen in Nederland en het feit dat er jaarlijks meer tandartsen met pensioen gaan dan dat er afstuderen, blijven er jaarlijks deze aantallen buitenlandse tandartsen bijkomen. Inmiddels is 18% van alle tandartsen die in Nederland werken een ' buitenlandse tandarts'. De overheid kiest er (ondanks adviezen van diverse mondzorg organisaties) voor om het aantal tandheelkunde opleidingsplaatsen niet te verhogen. Het tekort aan Nederlandse tandartsen wil zij oplossen d.m.v. taakdelegatie, taakherschikking en in het buitenland opgeleide tandartsen. 


Hierdoor is het buiten de randstad en steden waar een tandheelkunde universiteit is, onmogelijk voor alle tandartspraktijken om uitsluitend in Nederland opgeleide (en dus Nederlands sprekende) tandartsen te hebben in het team. Dan zou er simpelweg een enorm grote groep patiënten geen toegang hebben tot mondzorg. Tandartspraktijken nemen daarom voor lief dat een buitenlandse tandarts de taal in het begin nog niet optimaal beheerst zolang de tandarts het vak goed in de vingers heeft en aan de beheersing van de taal blijft werken.


Mondmedicentrum

Ook bij Mondmedicentrum werken tandartsen die in een ander land het diploma tandheelkunde behaald hebben. Bij de selectie en begeleiding van deze collega's gaan wij zeer secuur te werk. Uiteraard praten deze tandartsen (en overige collega's) Nederlands met u. Mocht een collega nog niet optimaal onze taal beheersen, dan blijft hij/zij lessen volgen tot het gewenste niveau bereikt is en helpt de assistente om elkaar te begrijpen. Er wordt dan niet overgeschakeld naar Engels. Uitsluitend op het verzoek van de patiënt (en wanneer een collega deze buitenlandse taal beheerst) spreken we in de tandartspraktijk een andere taal. Auteur: Vincent van den Hoogen


Terug naar nieuwsoverzicht